3D ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Znaczące zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej na skalę międzynarodową”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych technologii co będzie miało wpływ na rozszerzenie działalności i zdobycie nowych rynków zbytu.

Efektem projektu jest rozszerzona oferta firmy oparta o rozbudowane usługi w zakresie tworzenia wirtualnych spacerów na potrzeby prezentacji mieszkań wystawionych na sprzedaż, tworzenia wirtualnych makiet nieruchomości a także konfigurator wykończeń nieruchomości do sprzedaży wykończeń online.

Całkowita wartość projektu: 1 137 750,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 786 250,00 PLN


3D Estate sp. z o. o.; ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów; REGON 380874316; NIP 635-18-48-285; Nr KRS 0000738801 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wysokość kapitału zakładowego 100.000,- PLN

2024 © 3D Estate

Polityka prywatności