5 dobrych praktyk wdrożeń wirtualnych spacerów 3D • 3D Estate

5 dobrych praktyk wdrożeń wirtualnych spacerów 3D

Dobre wdrożenie wirtualnych spacerów 3D to gwarancja najlepszych rezultatów dla dewelopera. Poszukujący mieszkania powinien dowiedzieć się, że ma takie narzędzie ma do dyspozycji i łatwo je znaleźć. Przedstawiamy 5 najlepszych praktyk z wdrożeń na stronach internetowych inwestycji.

1. Zapowiedź wirtualnego spaceru na stronie głównej

Wirtualny spacer to świetna forma wizualizacji mieszkań, która sprawia, że lokal z teorii staje się rzeczywistością. Dzięki niemu układ mieszkania zyskuje w oczach potencjalnego nabywcy. Wielu klientów jest już przyzwyczajonych do tej formy oglądania mieszkań w procesie zakupu. Z tego powodu informacja o dostępności wirtualnych spacerów dla wszystkich mieszkań w inwestycji jest dodatkową zachętą do wejścia na stronę i oglądania mieszkań. Można zachęcić też subtelniej, na przykład słowami “Wejdź do swojego mieszkania”.

2. Wyszukiwarka w formie listy mieszkań, zawierająca miniaturkę 3D mieszkania oraz przycisk uruchamiający wirtualny spacer dla danego mieszkania;

Lista mieszkań to wygodna forma prezentacji oferty. Klient ma ułatwione zadanie – w małej liczbie kroków zobaczy mieszkanie którego szuka. Po kliknięciu na miniaturkę lub w wiersz tabeli, pójdzie dalej – do karty mieszkania. Jeśli naciśnie przycisk “Spacer 3D” zobaczy mieszkanie tak, jakby w nim był.  Jeszcze ciekawsze rozwiązanie, to prezentacja rzutu 3D już na liście mieszkań w formie miniaturki.

3. Karta mieszkania z rzutem 3D i wirtualnym spacerem

Rzut 3D pozwala na łatwiejsze wyobrażenie mieszkania niż zwykły płaski plan. Mieszkanie w 3D wygląda zwyczajnie bardziej realnie. Idealna karta mieszkania prezentuje rzut 3D ale daje też możliwość widoku 2D z podanymi wymiarami pokoi. Deweloperzy decydujący się na publikowanie cen na stronach internetowych zrobią lepiej, jeśli pokażą kwotę obok atrakcyjnie wyglądającego rzutu. Pozwala to na stworzenie większego wrażenia ekwiwalentności propozycji: mieszkania i jego ceny. 

4. Umiejscowienie przycisków opcji wyboru na stronie karty mieszkania

Zazwyczaj na karcie mieszkania jest prezentowany rzut oraz dane dotyczące mieszkania: liczba pomieszczeń, cena, wymiary poszczególnych pokoi. Dodatkowe przyciski nawigacyjne jak rzut 3D i wirtualny spacer wciąż nie są oczywistością, dlatego rozmieszczenie tych elementów ma szczególne znaczenie. Warto, by te opcje były widoczne i znalazły się w górnej części karty mieszkania. Dzięki temu klient nie będzie musiał wykonywać dodatkowych czynności, aby móc skorzystać z dostępnych dla niego opcji. To bardzo ważne, bo nakierowanie klienta na wirtualny spacer podnosi prawdopodobieństwo pozytywnej oceny układu mieszkania, a przez to zakupu.

5. Wirtualny spacer jako pop-up

Nasze wirtualne spacery są zaprojektowane do implementacji w formie pop-upu. Dzięki temu klient nie opuszcza strony dewelopera. Czy wybiera spacer z poziomu wyszukiwarki, czy z poziomu karty mieszkania, po zakończeniu spaceru wróci w to samo miejsce na tej samej stronie. Ruch pozostaje zawsze na stronie dewelopera. Wystarczy zaimplementować poprawnie dedykowany widget.

To tylko 5 przykładów z wielu, ciekawych pomysłów na wykorzystanie wirtualnych spacerów 3D i przestrzennych rzutów mieszkań. Jeśli chcesz poznać więcej pomysłów – napisz na kontakt@3destate.pl.

Optymalne wykorzystanie wirtualnych spacerów i rzutów 3D sprawia, że stają się one narzędziem wspierającym sprzedaż:

  • Klient, przebywając na stronie internetowej dłużej, lepiej zapamiętuje dewelopera
  • Oglądając mieszkanie w 3D można lepiej uchwycić jego zalety, a samo mieszkanie staje się bardziej rzeczywiste – to ułatwia podjęcie decyzji
  • Badania przeprowadzone wśród osób poszukujących mieszkania wskazują, że układ mieszkania jest o połowę częściej odbierany jako atrakcyjny, gdy zaprezentuje się go w formie wirtualnego spaceru

Średni czas spaceru to ponad 3 minuty, podczas gdy oglądanie rzutu technicznego 2D trwa średnio kilkanaście sekund.

Comments